Usvojen princip akademske čestitosti!

1

Posle velikog broja neuspešnih pokušaja, u Narodnoj skupštini je danas, u okviru rasprave o izmenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti, napokon usvojen amandman kojim se i akademska čestitost uvodi kao važan princip naučnog i akademskog rada.

Ova uredba dobija dodatnu težinu ako imamo u vidu da je danas na sednici Senata Univerziteta u Beogradu usvojen pravilnik kojim se plagijarizam definiše kao prekršaj i predviđaju oštrije disciplinske mere za kršenje akademskih propisa.

Klub 500, koji se u proteklom periodu aktivno zalagao za uvođenje ovih mera, pozdravlja njihovo uvođenje i očekuje da će one u budućnosti dovesti do viših standarda naučnog i akademskog rada, kao i adekvatnom procesuiranju prethodnih grubih kršenja ovih načela, čemu nameravamo da doprinesemo i ubuduće.

Share.

About Author

Leave A Reply