Tribina „Akademska Čestitost i Kako se Boriti Protiv Plagijata”

0

Klub 500, u saradnji sa inicijativom Pokreni se za Budućnost i Pravnim Fakultetom Univerziteta Union je  26. novembra 2015. godine organizovao javnu tribinu na temu: „Čestito do Diplome: Akademska Čestitost i Kako se Boriti Protiv Plagijata”.

Na tribini su učestvovali prof. dr Vladimir V. Vodinelić (Pravni Fakultet Univerziteta Union), prof. dr Pero Šipka (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci – CEON), studentkinja Filozofskog Fakulteta Marija Čolić i dr Irena Fiket i dr Mladen Ostojić ispred Kluba 500.

IMG_0024

Nakon prvog dela tribine u kome su članovi Kluba 500 uveli u temu i diskusiju usledila je prezentacija studentkinje Filozofskog Fakulteta Marije Čolić. Marija je izložila rezultate istraživanja „Akademsko poštenje: šta je to? Stavovi studenata psihologije“, rađenog zajedno sa Katarinom Mrkobrad i prof. Iris Žeželj. Između ostalog, rezultati ovog istraživanja sugerišu da studenti dolaze na fakultet iz srednjih škola sa stavom da je prepisivanje prihvatljiv oblik ponašanja, ali i da se boravkom i radom na fakultetu taj stav ne popravlja, već pogoršava. Ovi i drugi uvidi ove studije govore u prilog neophodnosti hitnog uvođenja drugačijeg odnosa prema principu i praksi akademske čestitosti u obrazovanju u Srbiji i edukacije studenata.

Neposredno posle ove prezentacije usledilo je temeljno izlaganje prof. Dr Vladimira V. Vodenilića o pravnom okviru kroz koji je, unutar zakonskih propisa, moguće tretirati problem plagijarizma. Profesor Vodinelić je takođe ukazao na nedostatke i nekoherentnosti koje postoje unutar zakonskih odredbi koje se ovom materijom bave ali i na mogućnosti da one budu adekvatno upotrebljene kada za to postoji volja. Nakon toga profesor Šipka je, na osnovu ličnog iskustva u Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci ukazao na zabrinjavajuće rasprostranjenu praksu plagijarizma u načnoj produkciji. Istovremeno je istakao probleme koji proističu iz manjka specifičnosti postojećih pravila i procedura i prepreke koje se pojavljuju u njihovom primenjivanju. Učesnici Tribine su se složili oko toga da se ni akademska zajednica a ni šira društvena zajednica ne bavi problemom plagijarizma na zadovoljavajući način.

Među dvadesetak polaznika tribine našli su se i drugi pripadnici nastavnog osoblja Pravnog Fakulteta, Univerziteta Union, kao i studenti tog i drugih fakulteta i zainteresovani građani, koji su svojim komentarima značajno doprineli diskusiji i razmatranju načina kojim bi se uspostavili visoki standardi akademske čestitosti u visokom školstvu. Sve intervencije vodile su ka zaključku da rasprostranjenost plagijarizma u svakodnevnoj praksi kao i čitav niz manjkavosti u trenutnom pristupu ovom problemu jesu problem kojem se mora stati na put.

Ova tribina bila je treća po redu u nizu događaja u okviru projekta „Čestito do diplome“ koji razmatra problem plagijarizma i akademskog integriteta u Srbiji. Tokom novembra planirane su i tribine na nekoliko drugih fakulteta u Beogradu a za decembar je planirana javna tribina u Domu Omladine na kojoj će o ovim temama biti reči pred širom publikom.

Share.

About Author

Leave A Reply