Klub 500 organizator Tribine na Filozofskom fakultetu u Beogradu

0

Klub 500, u saradnji sa inicijativom Pokreni se za Budućnost i Filozofskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, 29. septembra 2015. godine organizovao je javnu tribinu na temu: „Čestito do Diplome: Akademska Čestitost i Kako se Boriti Protiv Plagijata”.
Na tribini održanoj u Sali 108 Filozofskog Fakulteta učestvovali su dr Jovo Bakić, dr Iris Žeželj i dr Dragan Popadić, profesori Filozofskog fakulteta, dr Vladimir Pavićević, Narodni poslanik i docent na Fakulteta Političkih Nauka u mirovanju i doktorand Vladimir Marković iz Sektora za studije i nauku Rektorata Univerziteta u Beogradu. Moderator tribine bila je dr Irena Fiket, a projekat „Čestito do Diplome“ predstavio je dr Dragan Pavlićević, oboje članovi Kluba 500.

Tokom tribine, studentkinja Filozofskog Fakulteta Marija Čolić izložila je rezultate istraživanja „Akademsko poštenje: šta je to? Stavovi studenata psihologije“, rađenog zajedno sa Katarinom Mrkobrad i prof. Iris Žeželj. Između ostalog, rezultati ovog istraživanja sugerišu da studenti dolaze na fakultet iz srednjih škola sa stavom da je prepisivanje prihvatljiv oblik ponašanja , ali i da se boravkom i radom na fakultetu taj stav ne popravlja, već pogoršava. Ovi i drugi uvidi ove studije govore u prilog neophodnosti hitnog uvođenja drugačijeg odnosa prema principu i praksi akademske čestitosti u obrazovanju u Srbiji.

Učesnici Tribine su se složili oko toga da akademska zajednica trenutno ne promoviše akademsku čestitost i ne bavi se problemom plagijarizma na zadovoljavajući način. Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na primer, ukazao je na neefikasnu državnu politiku koja za sada nije prepoznala potrebu da se princip akademske čestitosti definiše u okviru odgovarajućih zakonskih akata, dok su profesori Filozofskog fakulteta ukazali na rasprostranjenost plagijarizma u svakodnevnoj praksi , kao i čitav niz manjkavosti u trenutnom pristupu ovom problemu na nivou fakulteta ali i celokupne akademske zajednice. Vladimir Marković je ukazao na regulativne i tehničke resurse koji postoje na Beogradskom Univerzitetu, ali isto tako i na probleme koje proističu iz manjka specifičnosti postojećih pravila i procedura i prepreke koje se pojavljuju u njihovom primenjivanju. Svi učesnici tribine su se složili da su potrebna nova regulatorna i institucionalna rešenja, uključujući i jasno definisanje prekršaja plagijarizma i autoplagijarizma, uvođenje oštre kaznene politike prema onima koji krše pravila akademske etike, kao i precizno i svrsishodnije definisanje uloge i odgovornosti mentora i komisija za ocenu doktorata i završnih radova.

Među dvadesetak polaznika Tribine našli su se i drugi pripadnici nastavnog osoblja Filozofskog Fakulteta, kao i studenti tog i drugih fakulteta i zainteresovani građani, koji su svojim komentarima značajno doprineli diskusiji i razmatranju načina kojim bi se uspostavili visoki standardi akademske čestitosti u visokom školstvu. Između ostalog, čuli su se pozivi za većim brojem ovakvih tribina koje bi skretale pažnju kako univerzitetskog nastavnog osoblja tako i studenata na problem plagijarizma, kao i o potrebi kreiranja programa za edukaciju studenata i đaka mladjih uzrasta koji bi se bavili etikom i standardima pisanja i školstva uopšte.

Ova tribina je jedan u nizu događaja u okviru projekta „Čestito do Diplome“ koji razmatra problem plagijarizma i akademskog integriteta u Srbiji. Tokom oktobra i novembra planirane su i tribine na nekoliko drugih fakulteta u Beogradu, uključujući i Fakultet Političkih Nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet za Medije i Komunikacije Univerziteta Singidunum. Cilj ovih tribina je da se dalje privuče pažnja akademske zajednice i javnosti na rasprostranjenu praksu nepoštovanja principa akademske čestitosti, kao i da se kroz stručnu i javnu raspravu bolje sagledaju razni aspekti vezani za ovaj problem. Cilj projekta „Čestito do Diplome“ je da se dođe do predloga „akcionog plana“ za efikasno bavljenje ovim važnim pitanjem koji bi sadržao nova rešenja na institucionalnom i regulativnom polju, kako nacionalnom tako i nivou univerziteta i fakulteta. Za decembar je planirana javna tribina u Domu Omladine na kojoj će biti predstavljeni predlozi za rešavanje problema plagijarizma kroz zakonska i statutarna rešenja proizašla iz ovih aktivnosti pod projektom „Čestito do Diplome“.

Share.

About Author

Leave A Reply