Klub 500 organizator tribine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

0

Klub 500, u saradnji sa inicijativom Pokreni se za Budućnost i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovao je 19. 11. 2015. godine u 19 sati u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta javnu tribinu na temu: „Čestito do Diplome: ‘Sistemske mere u sprečavanju plagijarizma u akademskoj zajednici’”.

Na tribini su učestvovali prof. dr Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Žaklina Stojanović, prodekan Ekonomskog fakulteta, studentkinja Filozofskog Fakulteta u Beogradu Marija Čolić, dr Irena Fiket i dr Mladen Ostojić iz Kluba 500. Poziv da učestvuju na ovoj tribini bio je takođe upućen predstavnicima Beogradskog univerziteta kao i predstavnicima Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) i predstavnicima Ministarstva obrazovanja. Predstavnik BU je izostao uz izvinjenje zbog nekih neodložnih obaveza koje je imao, dok se predstavnici KAPK i Ministarstva nažalost nisu odazvali našem pozivu.

Nakon prvog dela tribine u kome su članovi Kluba 500 uveli u temu i diskusiju usledila je prezentacija studentkinje Filozofskog Fakulteta Marije Čolić. Ona je izložila rezultate istraživanja „Akademsko poštenje: šta je to? Stavovi studenata psihologije“, rađenog zajedno sa Katarinom Mrkobrad i prof. dr Iris Žeželj. Između ostalog, rezultati ovog istraživanja sugerišu da studenti dolaze na fakultet iz srednjih škola sa stavom da je prepisivanje prihvatljiv oblik ponašanja , ali i da se boravkom i radom na fakultetu taj stav ne popravlja, već pogoršava. Ovi i drugi uvidi ove studije govore u prilog neophodnosti hitnog uvođenja drugačijeg odnosa prema principu i praksi akademske čestitosti u obrazovanju u Srbiji i edukacije studenata.

Neposredno posle ove prezentacije prikazan je kratak video klip koji su napravili studenti Ekonomskog Fakulteta a koji promoviše čestito ponašanje studenata.

Izlaganja prof. Branislava Boričića i prof. Žakline Stojanović su dala značajan uvid u postojeće probleme i sistemske mere koje ovaj fakultet preduzima u sprečavanju plagijarizma. Sistematsko korišćenje programa za proveru plagijata, EFORUS, koji koriste nastavne komisije pri proveri pisanih radova na fakultetu (seminarskih, diplomskih, master i doktorskih) deo je mera koje ovaj fakultet primenjuje. Uz svaki pisani rad studenti predaju i izveštaj dobijen upotrebom EFORUSA. Pored ove mere, značajno je pomenuti Svečanu izjavu koju svaki student Ekonomskog fakulteta potpisuje pri upisu i koja, iako nema pravnu težinu, predstavlja veoma značajan edukativan faktor. Međutim, iako pored ovih mera fakultet poseduje i Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, problem je u tome što je njegovo dejstvo oslabljeno nekoherentnim procedurama na nivou Beogradskog Univerziteta.

Kao što je to bio slučaj na prethodnoj tribini, i na ovoj su se učesnici tribine složili oko toga da akademska zajednica trenutno ne promoviše akademsku čestitost i ne bavi se problemom plagijarizma na zadovoljavajući način. Iako čine pohvalan napor da unutar fakulteta učine mnogo po pitanju sprečavanja plagijarizma, efekti ovakvog izolovanog delanja su ograničeni zbog toga što nisu deo jednog sveobuhvatnog nastojanja na nivou čitave akademske i društvene zajednice, kako bi se ovaj problem rešio.

Među dvadesetak učesnika Tribine našli su se većinom studenti ovog fakulteta koji su svojim komentarima značajno doprineli diskusiji i razmatranju načina kojim bi se uspostavili potrebni standardi akademske čestitosti u visokom školstvu. Kao što je to bio slučaj i sa tribinom održanom na Filozofskom Fakultetu, čuli su se pozivi za većim brojem ovakvih tribina koje bi skretale pažnju kako univerzitetskog nastavnog osoblja tako i studenata na problem plagijarizma, kao i o potrebi kreiranja programa za edukaciju studenata i đaka mlađih uzrasta koji bi se bavili etikom i standardima pisanja i školstva uopšte.

Ova tribina bila je druga po redu u nizu događaja u okviru projekta „Čestito do diplome“ koji razmatra problem plagijarizma i akademskog integriteta u Srbiji. Tokom novembra planirane su i tribine na nekoliko drugih fakulteta u Beogradu a za decembar je planirana javna tribina u Domu Omladine na kojoj će o ovim temama biti reči pred širom publikom.

Share.

About Author

Leave A Reply